Kancelaria Prawa Kanonicznego Paulina Słapak-Śliwa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Konsultacja przedprocesowa

– wstępna rozmowa podczas której dowiesz się czy w Twojej sytuacji będzie możliwe uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa, omówienie sytuacji prawnej oraz pomoc w doborze środków dowodowych.

Pomoc w sporządzeniu skargi powodowej

– na podstawie uzyskanych podczas konsultacji informacji w oparciu o właściwe przepisy kodeksu prawa kanonicznego zostanie sporządzona skarga powodowa opisująca stan faktyczny oraz wskazująca dowody wybrane tak aby zapewnić sprawny przebieg procesu.

Reprezentacja w procesie

– jeżeli potrzebujesz pomocy podczas postępowania sądowego lub jeśli jesteś osobą na stale mieszkająca poza granicami Polski możesz również udzielić pełnomocnictwa na podstawie którego będę Cię reprezentować jako adwokat kościelny lub pełnomocnik procesowy.

Opieka prawna nad stroną pozwaną

– pomoc w redagowaniu responsu m.in. składanie repliki na głos adwokata kościelnego strony przeciwnej, sporządzenie skargi wzajemnej, dobór i prezentacja środków dowodowych.

„W kwestii małżeństwa Kościół przez wieki, będąc coraz bardziej świadomym słów Chrystusa, rozumiał i przedstawiał w sposób dogłębny doktrynę o nierozerwalności świętego węzła małżeńskiego, wypracował system nieważności konsensu małżeńskiego, odpowiednio uporządkował proces sądowy w tej materii, w taki sposób, aby dyscyplina kościelna coraz bardziej odpowiadała prawdzie wyznawanej wiary”.

fragment wstępu do Listu Apostolskiego Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” Papieża Franciszka reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa

Kancelaria Kanoniczna

Kancelaria Prawa Kanonicznego zapewnia wszechstronną pomoc prawną osobom starającym się o uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa. Pomoc świadczona jest zarówno osobom zamieszkałym na terenie Polski, jak i osobom zamieszkałym poza jej granicami.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną od ustalenia statusu prawnego klienta po asystencję prawną w procesie mającym na celu uzyskanie orzeczenia stwierdzającego nieważność małżeństwa, a także przed instytucjami kościelnymi w celu uzyskania dyspensy od małżeństwa ważnie zawartego a niedopełnionego.

Paulina Słapak-Śliwa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 2004 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Studia z zakresu prawa kanonicznego ukończyła na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Radca prawny


Poza sprawami małżeńskimi zajmuje się problematyką prywatnych stowarzyszeń wiernych i stowarzyszeń katolickich w prawie kościelnym i prawie polskim.

„ROZWÓD KOŚCIELNY”

Rocznie do sądów biskupich w Polsce trafia około 3,5 tys. wniosków o kościelne stwierdzenie nieważności małżeństwa, błędnie określanego jako „rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa”. Ponad dwie trzecie z nich kończy się wyrokiem o uznaniu nieważności. Jak wynika z powyższej statystyki orzeczenie nieważności małżeństwa w Kościele Katolickim nie jest nierealne jak powszechnie sądzono jeszcze do niedawna. Warto więc dowiedzieć się czy i w Twoim przypadku są szanse na stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Umów się na konsultację

Wypełnij formularz kontaktowy